Contact met de wijk

Published by Admin on

Wij willen een afspiegeling zijn van de wijk. Wat u denkt en vindt is voor ons belangrijk. De verantwoording over geld en activiteiten vindt jaarlijks plaats o.a. via een publicatie in de wijkkrant en op de website. Daarnaast verantwoorden we aan de Gemeente in het kader van de subsidie.

In de wijkkrant Kleurrijk Holtenbroek kunt u het laatste nieuws lezen over onze activiteiten.

Wilt u persoonlijk contact? Neemt u dan contact op met één van onze bestuursleden.

Uw steun

Als wijkorganisatie kunnen we niet zonder uw steun! Als vrijwilligers organisatie zijn we voor onze activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor Holtenbroek? Wordt dan vrijwilliger of donateur van Holtenbroek N.U.

Categories: Nieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *