Over ons


Holtenbroek: altijd wat te doen. Gisteren, vandaag en morgen. Iedere dag.
Doel van de Wijkorganisatie Holtenbroek NU (kortweg: HNU) is om ideeën en initiatieven uit de wijk Holtenbroek te ondersteunen. Dan kan zijn door meedenken, door promotie en bekendheid, het helpen zoeken naar geld en het in contact brengen van vrijwilligers. Vanuit dit doel organiseert de wijkorganisatie jaarlijks een aantal traditionele evenementen. Denk bijvoorbeeld aan Kindercarnaval, Rommelmarkten, Jeugdland, Sinterklaasfeest en de Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast is HNU uitgever van de wijkkrant Kleurrijk Holtenbroek.

Een greep uit 2015.

De wijk Holtenbroek werd in september 2015 alweer 55 jaar. Deze feestelijke aanleiding én het feit dat de nieuwe bouwfasen van de Muziekwijk gereed waren, was mede aanleiding voor een wijkfeest. Op zaterdag 30 mei vond het WijkFestival plaats: rommelmarkt, een groot aantal optredens van artiesten, velen uit Holtenbroek zelf. Via standjes en kraampjes konden bewoners en organisaties zich presenteren aan de hele wijk. Travers was zichtbaar vertegenwoordigd in de vorm van een eigen tent, met een actuele dialoog tussen diverse bewonersgroepen, jong en oud. Sport kreeg alle ruimte, o.a. in de vorm van een Sutu. En speeltuin de Regenboog was dé plaats voor de jongste Holtenbroekers. Het zomerse Jeugdland is en blijf een groot succes voor de jonge kinderen. Kennismaking met theater, spelen en ravotten (in de wijk en in het populaire Drouwenerzand) staan garant voor vrolijke gezichten en veel vakantieplezier.

Grip op 2016

Tot slot voelt HNU zich als een spin in het web van diverse organisaties (Sociale Wijkteam, Gemeente, LSA) over hedendaagse thema’s (armoede, veiligheid, participatie). De financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats via o.a. de wijkkrant/webste en richting de Gemeente Zwolle (i.v.m. subsidie). Verder beheert HNU op verzoek voor diverse organisaties de ontvangst, voorschot en contante uitbetaling van (subsidie- en sponsor)gelden. HNU was en is graag makkelijk bereikbaar via de sociale media als Twitter, Facebook en nu ook onder de paraplu van www.HoltenbroekSamen.nl, waar vraag, aanbod en andere contacten er evenementen worden gedeeld.
Maar er is plaats voor meer. Bij alle wijk-werkzaamheden is hulp altijd nodig, nuttig en gezellig. Een gevarieerd bestuur en actieve leden (allen vrijwilligers) zetten zich in voor gezellig samenwerken in een leuke wijk. Kijk mee, doe mee, denk mee, werk mee. Maak Holtenbroek kleurrijk!
Heeft u (met anderen) een idee voor een activiteit in de wijk?
Neem dan contact met ons op.